Aile Danışmanlığı

Teknolojik, kültürel, bilimsel ve siyasal gelişmeler sonucunda toplum yapısında var olan değişimler aileyi de etkilemiştir. Geniş aile yapısından çekirdek aileye hatta tek ebeveynli aile yapısına geçiş ve bu süreç içerisinde aile yapısında meydana gelen değişiklikler aile danışmanlığının giderek önem kazanmasına yol açmıştır.

Aile danışmanlığında, ailenin tek bir üyesi yerine tüm üyelerini ele alınarak ailenin tamamı dinamik bir sistem olarak kabul edilir. Aile üyelerinin duygularını yapıcı bir şekilde ifade etmesi, tıkanan iletişim kanallarının açılması, çatışmaların uzlaşmayla çözümlenmesi ve böylece her üye için daha doyurucu bir aile içi etkileşim amaçlanır. Aile danışmanlığında sağlanan ortam bireylerin iletişim çatışmalarının kaynağını görebilmelerine yardımcı olur.

Genel olarak,

  • Ekonomik sorunlar nedeniyle ev işlerinin paylaşımı, çocuk bakımı ve evin geçimi konusunda çıkan anlaşmazlıklar
  • Evlilikte yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimde bozulma
  • Tek ebeveynli ailelerde çocuğun velayeti, bakımı, diğer ebeveynin ziyaret hakkı gibi konularda ortaya çıkan sorunlar
  • İlaç ve alkol bağımlılığına bağlı olarak gelişen aile yapısındaki bozukluklar
  • Aile kaynaklı çocuklarda ortaya çıkan sorunlar
  • Yaşlılara bakım verme konusunda karşılaşılan zorluklar
  • Öfkenin ailelere etkisi
  • Büyükanne/büyükbabaların yetiştirdiği torunlar
  • Bir çocuğun kaybı sonrası ortaya çıkan yas
  • Üvey ebeveynlik v.b. konularda
Sohbete Başla
1
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz
Powered by